Stavebný dozor Bratislava kontakt: Jozef Horníček t.č.:0948517713 stavebnydozortt@gmail.com

Prešov Vranov Nad Topľou Humenné Medzilaborce Stropkov Svidník Bardejov Snina Sobrance Michalovce Trebišov Košice Gelnica Spišská Nová Ves Stará Ľubovna Sabinov Levoča Kežmarok Poprad Rožňava Revúca Rimavská Sobota Brezno Banská Bystrica Poltár Lučenec Detva Zvolen Veľký Krtíš Krupina Banská Štiavnica Žiar Nad Hronom Žarnovica Liptovský Mikuláš Ružomberok Martin Turčianske Teplice Prievidza Partizánske Bánovce Nad Bebravou Dolný Kubín Tvrdošín Námestovo Čadca Kysucké Nové Mesto Bytča Žilina Považská Bystrica Púchov Ilava Zlaté Moravce Levice Nové Zámky Šaľa Nitra Topoľčany Nové Mesto Nad Váhom Hlohovec Piešťany Myjava Trnava Galanta Komárno Dunajská Streda Bratislava Senec Pezinok Malacky Senica Skalica

bratislava

Krajský stavebný úrad v Bratislave               Stavebný dozor Bratislava

Adresa:                                                                                           Jozef Horníček

Krajský stavebný úrad v Bratislave                                                       e-mail: stavebnydozortt@gmail.com
Lamačská cesta 8   845 14 Bratislava 45                                              mobil : 0948517713
Telefón: 02/ 59364285
Fax:02 / 59364339
E-mail:ksu.bratislava@ba.ksu.sk
Úradné hodiny:
Pondelok 9.00 – 12.00 13.00 – 14.30
Streda 9.00 – 12.00 13.00 – 14.30

 

STAVEBNÝ DOZOR BRATISLAVA

Rekonštrukcia, výstavba alebo renovácia technologických zariadení v obydlí si vyžaduje vysoké investície, ktoré by nemali vyjsť nazmar. Či už samotné stavebné práce realizujete svojpomocne pod svojim velením či prenechávate zodpovednosť na firemných robotníkov, vždy sa Vám zíde odborná pomoc, ktorá dokáže dozerať na bezproblémový postup prác po stránke finančnej, technickej a bezpečnostnej. Túto funkciu spĺňa dokonale stavebný dozor.

Úlohy stavebného dozoru:

Stavebný dozor má počas stavebných prác niekoľko úloh, ktorých cieľom je kontrolovať celý postup a nasmerovať všetky detaily výstavby do hospodárneho a technicky prípustného stavu. Peniaze a technická kvalita stavby sú dve hlavné kritériá, kvôli ktorým by ste mali byť ochotní využiť služby odborníka vykonávajúceho stavebný dozor naplno pre Váš prospech.

• Zaručenie bezpečnosti a ochrany zdravia počas práce na stavbe

• Inštalácia a prevádzka technického vybavenia na stavbe

• Odborné ukladanie stavebných materiálov a určenie vhodnosti ich ďalšieho použitia

• Odborné ukladanie strojov a zariadení

Zodpovednosť stavebného dozoru

Vykonávanie stavebného dozoru si niektorí môžu predstavovať ako postávajúceho šéfa, ktorý chodí a kibicuje. Omyl! Funkcia stavebného dozoru je spojená s vysokou mierou zodpovednosti a podlieha vyšším orgánom, ktoré môžu za zle odvedenú prácu uvaliť na osobu dozoru sankcie. Preto je táto činnosť vykonáva seriózne a s požadovanou odbornosťou a objektivitou. Dozor má na starosti bezpečnosť, kvalitu a neprekročenie rozpočtu. Okrem toho zodpovedá za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou, za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a je spoluzodpovedným aj za dodržanie podmienok vyplývajúcich z rozhodnutí územného rozhodnutia alebo stavebného povolenia.

Je toho naozaj dosť, ale stavebný dozor je na stavbe práve od toho, aby bol priebeh stavby maximálne v poriadku. Všetky nové závady, ktoré dozor objaví je povinný nechať odstrániť. Pokiaľ by sa jednalo o poškodenia väčšieho rozsahu alebo o nejaké vonkajšie okolnosti ovplyvňujúce práce, jeho povinnosťou je oznámiť ich príslušnému stavebnému úradu a požiadať o nápravu.

Ako sa vykonáva stavebný dozor

Stavebný dozor Vám v Bratislave vykonajú po spoločnej dohode. Nakontaktujete sa na príslušnú osobu, predostriete mu svoje požiadavky a dohodnete si stretnutie, kde si obe strany bližšie vysvetlia, čo konkrétne od toho druhého očakávajú . Podľa poskytnutej adresy sa stavebný dozor dostaví na miesto výstavby a tam si už vykonáva svoju prácu. Preberá dohľad na celým priebehom a má právo zasahovať do všetkých uskutočnených postupov. O všetkých nových skutočnostiach informuje objednávateľa a o stavbe vedie podrobný stavebný denník.

Cena za vykonanie stavebného dozoru v Bratislave sa pohybuje v závislosti od stupňa náročnosti technického prevedenia konkrétnej stavby. Určuje sa vždy po dohodnutí všetkých podrobných podmienok vykonávania práce. Stavebný dozor sa vykonáva na objednávku po celom Bratislavskom kraji na všetkých zákonom povolených stavbách.

  • kontakt: Jozef Horníček

                      t.č.:0948517713

                      stavebnydozortt@gmail.com

CENNÍK